Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/nowefale/nowefale-sub/2019/wp-includes/functions.php on line 5211

Wykonawcy

Gieorgij Fiodorow

Gieorgij Fiodorow – rosyjski kompozytor zamieszkały w Sankt Petersburgu, ukończył Państwowe Konserwatorium Muzyczne im. N. Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu w klasie kompozycji Siergieja Słonimskiego. Obecnie doktorant i pracownik macierzystej uczelni. Jest zwycięzcą Wszechrosyjskiego Konkursu Kompozytorów Muzyki Symfonicznej, organizowanego przez Filharmonię Krasnojarską (2016). Współpracował m.in. z orkiestrą wspomnianej filharmonii, Akademicką Orkiestrą Symfoniczną w Jarosławiu, a także London Symphony Orchestra. Jego muzyka wykonywana jest w wielu ośrodkach Rosji i Europy. W roku 2016 podjął współpracę ze studiem filmowym Bubble Studios, działając jako orkiestrator muzyki filmowej. Gieorgij Fiodorow jest także dyrektorem artystycznym projektu kulturalno-edukacyjnego „Orkiestra 1703”.

*

W świecie muzyki bardzo często napotykamy fugi powiązane z preludiami. Silny związek obu form umocnił się przede wszystkim dzięki twórczości Jana Sebastiana Bacha. Preludium przygotowuje słuchacza do fugi, która jest kulminacją. Co się jednak stanie, jeśli odwrócimy tę zależność? Jeśli na samym początku umieścimy kulminację, a dopiero później komentarz do niej, rzucając słuchacza w świat fugi bez najmniejszego przygotowania, a dopiero później ukazując towarzyszącą fudze mniejszą formę? Próbą przeprowadzenia małego eksperymentu tej natury są właśnie Fugi i postludia – zbiór miniatur o cechach neoklasycznych, eksplorujący alternatywną zależność pomiędzy fugą a formą jej towarzyszącą. Utwór zadedykowałem gdańskiemu pianiście Igorowi Torbickiemu.

Gieorgij Fiodorow

Menu