Krzysztof Grzeszczak

Krzysztof Grzeszczak – kompozytor, teoretyk muzyki, organista i pedagog. Urodził się w Makowie Mazowieckim. Po uzyskaniu dyplomu z teologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1993) rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Łodzi, które ukończył z wyróżnieniem w dwóch specjalnościach: kompozycji w klasie Jerzego Bauera (1999) i teorii muzyki pod kierunkiem Franciszka Wesołowskiego (2000). Uczył się także gry na organach u Feliksa Rączkowskiego i Piotra Grajtera. Jako organista współpracował z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Łodzi, z którym przez wiele lat występował na koncertach krajowych i zagranicznych. W 2001 toku został członkiem Związku Kompozytorów Polskich. Od 1999 wykłada w Akademii Muzycznej w Łodzi, obecnie na stanowisku profesora w Katedrze Kompozycji. Jego kompozycje były wykonywane na festiwalach w dziewiętnastu krajach Europy oraz w Australii i USA.

*

Koncert na trąbkę i orkiestrę został skomponowany w sierpniu 2019 r. i dedykowany Sławomirowi Cichorowi. Składa się z trzech części: I. Quasi una danza, II. Quasi passacaglia, III. Con moto.

Krzysztof Grzeszczak

Menu