Marcin Kopczyński

Marcin Kopczyński urodził się w 28 marca 1973 r. w Inowrocławiu. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną w Inowrocławiu w klasach fortepianu i rogu. W 1998 r. otrzymał dyplom bydgoskiej Akademii Muzycznej z kompozycji (w klasie F. Woźniaka, z wyróżnieniem) i teorii muzyki. W 2010 r. uzyskał stopień doktora sztuki w specjalności kompozycja i teoria muzyki, w 2018 r. – stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest adiunktem w macierzystej uczelni. Dwukrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 1997 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Inowrocławia. W 2000 r. jego 8-głosowy motet In Te Domine speravi (1996) znalazł się w finale konkursu New London Choir Choral Composition Prize. W 2010 i 2018 r. otrzymał Nagrodę Rektora AM w Bydgoszczy, a w 2011 r. stypendium artystyczne Prezydenta Inowrocławia. W 2013 r. został laureatem Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie. Otrzymał także Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego (2013). Kilkakrotnie był wyróżniany jako animator kultury przez Prezydenta Inowrocławia (1997, 2008, 2015, 2017). W 2017 został uhonorowany dyplomem „za wysoki kunszt artystyczny” na XXIX Międzynarodowym Festiwalu „Janwarskije Muzykalnyje Wiecziera” w Brześciu (Białoruś). Jest autorem kilkudziesięciu kompozycji na różne składy wykonawcze. Jego utwory i opracowania były wykonywane w kraju i za granicą, m. in. na festiwalach Coral de Turon, Festival Internacional de Musica de Cantabria (Hiszpania), International Sacred Music Choir Competition in Vilnius (Litwa), Festiwal Muzyki Polskiej w Gyor (Węgry), Europe Month in Saudi Arabia 2016, XII International Music Festival Art Duo Prague w Pradze (Czechy), XXIX International Festival „January musical parties” w Brześciu (Białoruś), III Spotkania Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej we Lwowie (Ukraina), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, Musica Moderna w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal La Folle Yournee de Varsowie, Międzynarodowe Forum Pianistyczne w Sanoku (2012, 2013, 2017). Jego utwory i opracowania wykonywali i nagrywali m.in. soliści: Ingrida Gapova, Małgorzata Ratajczak, Krzysztof Meisinger, Radosław Sobczak, oraz dyrygenci – Agnieszka Duczmal, Jerzy Salwarowski, Jan Łukaszewski, Włodzimierz Siedlik, Zygmunt Rychert, Mieczysław Nowakowski, Jerzy Kosek, Miroslav Skoryk, Piotr Wajrak, Aleksander Gref, Paweł Radziński, Michał Dworzyński. Kompozycje Kopczyńskiego zostały utrwalone na kilku płytach CD.

*

Preludium i toccata (2016) to dyptyk o dwóch kontrastujących częściach – impresjonistyczne, tajemnicze preludium z charakterystycznymi echowymi wybrzmieniami oraz efektowna „perkusyjna” toccata, zwieńczona kulminacją. Utwór istnieje też w wersji na fortepian i perkusję, poszerzony o środkową część improwizacyjną. W 2018 r. Witold Kawalec wykonał po raz pierwszy obie wersje kompozycji – perkusyjną z Piotrem Biskupskim dwukrotnie w Bydgoszczy oraz solową – w Strzelcach Opolskich.
Marcin Kopczyński

Menu