Paweł Łukaszewski

Paweł Łukaszewski – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i absolwent tej uczelni w klasie kompozycji prof. Stanisława Moryty, jest zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki chóralnej. W dorobku ma wiele kompozycji tego gatunku do religijnych tekstów łacińskich, tworzy jednak chętnie także do polskiej poezji. Szczęśliwa nocy to incipit wiersza Jana Andrzeja Morsztyna p.t. Boże Narodzenie. Poeta posługuje się typowymi dla poezji barokowej kontrastami (światło – ciemności, mróz – ciepło), natomiast kompozytor czerpał inspirację wyłącznie z jasnej strony Morsztynowskich porównań. Powstała z tego urocza kolęda przekazująca najprostszymi środkami muzycznymi szczęście, jakim napełnia Dobra Nowina. Kolęda Szczęśliwa nocy otwiera drugi blok programu, zawierający trzy utwory religijne. Poza nią, do bloku tego wchodzą: parafraza melodii Witosławy Frankowskiej Bibi, Synkù, Bi autorstwa Anny Rocławskiej-Musiałczyk oraz Te lucis ante terminum Marka Raczyńskiego.