Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/nowefale/nowefale-sub/2019/wp-includes/functions.php on line 5211

Wykonawcy

Sławomir Stanisław Czarnecki

Sławomir Stanisław Czarnecki (ur. 1949 ), w latach 1969-74 odbył studia muzyczne z zakresu teorii i kompozycji w warszawskiej uczelni w klasach Piotra Perkowskiego i Romualda Twardowskiego. W latach 1980-81 kontynuował studia u Oliviera Messiaena w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. Jest laureatem 17 konkursów kompozytorskich krajowych i zagranicznych. Za Symphonie concertante w 1980 roku otrzymał nagrodę miasta Darmstadt, a w 1997 uzyskał nagrodę miasta Gdańska z okazji 1000-lecia miasta za Hymnus Gedanensis na chór i orkiestrę. W tymże roku otrzymał także nagrodę stowarzyszenia ZAiKS za Hombark-concerto na skrzypce i orkiestrę kameralną. Dotychczasowa twórczość kompozytora zgromadzona jest w sześćdziesięciu opusach, wśród których znajdują się utwory solowe, kameralne, symfoniczne i kantatowe. Obok pracy twórczej zajmuje się też pedagogiką. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Za swoją działalność został uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym Medalem Gloria Artis i prezydenckim Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Sezon 2017-2018 był jubileuszowym okresem pracy twórczej i artystycznej: pięćdziesiąt lat temu powstała i została wykonana na Jasnej Górze w Częstochowie jego pierwsza kompozycja – Canzona da chiesa na skrzypce i organy. Obecny okres twórczości można określić jako należący do nurtu po-modernistycznego, gdzie tradycja jest istotnym czynnikiem kształtującym estetykę. Kompozytor określa to słowem „analogizm”. Ważne jest dla niego poczucie piękna, które prowadzi do ogólnego dobra. Istotnymi czynnikami są inspiracje tradycyjnymi wartościami muzycznymi i kulturowymi, takimi jak chorał gregoriański w utworach o charakterze religijnym (Msza Jasnogórska op.37, Hymny ku czci M.B. op.45), czy muzyka narodowa i ludowa w utworach o charakterze świeckim (Hombark-concerto op.32, Concerto Lendinum op.44, uwertura koncertowa Cervus Elaphus op.53). We wszystkich tych utworach intencją kompozytora jest, aby zarówno dla wykonawców jak i dla słuchaczy, słowa „fascynacja” czy „zauroczenie” pięknem muzycznym, pięknem dźwięku, nabrały szczególnego znaczenia.

*

Trio Perseidy to kompozycja z przesłaniem patriotycznym. W tytule odnosi się, poprzez poetyckie i metafizyczne skojarzenie, do walk Polaków o wolność. Kompozycja była pisana w sierpniu 2015 roku, miesiącu szczególnym dla Polski ostatniego stulecia. To sierpniowe walki i zwycięstwo w 1920 roku, to ważne w naszych dziejach Powstanie Warszawskie, wreszcie fenomen i zwycięstwo społecznego ruchu Solidarność. Umiłowanie Ojczyzny i wolności było jednak, jak wiemy, okupione licznymi ofiarami. Bohaterowie tych walk poświęcali swoje życie – rozbłyskali i spalali się jak spadające Perseidy sierpniowe, które wówczas, późnym wieczorem, obserwowałem na tatrzańskim rozgwieżdżonym niebie, siedząc przy ogrodowym stoliku z powstającą partyturą tria. Polskość kompozycji jest zakodowana głównie w rysunku melicznym i rytmicznym. W części I temat główny oparty jest o skalę „podhalańską”, a w oktawowej instrumentacji fletu i wiolonczeli widać nawiązanie do podobnego zabiegu w II Kwartecie smyczkowym Karola Szymanowskiego. W części II motywika nawiązuje do charakteru kujawiakowo-mazurkowego. Część III, toccatowa, oparta jest na motywach „krzesanych” i „ogrywkowych” prymisty kapeli góralskiej. Całość kompozycji leży w estetyce po-modernistycznej, charakterystycznej dla mojej twórczości ostatnich 25 lat, gdzie nawiązanie do tradycji, jak barokowa motoryka i odcinkowość formy, ludowe pochodzenie wątków melicznych, czy quasi neo- tonalność harmoniczna, łączy się ze swobodnym korzystaniem ze zdobyczy okresu modernistycznego XX wieku, takich jak repetytywność, minimal- music, harmonia strukturalna, sonorystyczna czy spektralna.

Sławomir Czarnecki

Menu