Danuta Kulisz

Danuta Kulisz jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Jana Staniendy. obecnie jest skrzypaczką NFM Filharmonii Wrocławskiej. Od 2014 roku gra również w zespole kameralnym Elliptique Ensemble, który realizuje przedsięwzięcia nawiązujące do aktywności orkiestrowej i kameralnej, prowadząc warsztaty dla instrumentalistów orkiestr kameralnych szkół muzycznych. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych oraz kameralnych, m.in. Wildflower Music Showcase International Recording Competition for Chamber Music, Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Yurmala na Łotwie (II Nagroda) oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie (I i III Nagroda). Była także półfinalistką 19th Jeunesses International Music Competition w Bukareszcie. Swoje umiejętności doskonaliła na wielu kursach muzycznych pod kierunkiem takich artystów jak Mirosław Ławrynowicz, Jan Stanienda, Petru Monteanu, Edward Zienkowski, Konstanty Andrzej Kulka, Szymon Krzeszowiec, Matis Vaytsner, Tomasz Tomaszewski, Jose Gallardo, Alexander Gebert, Katarzyna Jankowska, Maja Nosowska. W 2019 roku grała w prestiżowej Lucerne Academy Orchestra,współpracując z takimi dyrygentami i kompozytorami jak Wolfgang Rihm i George Benjamin. Była również czterokrotną stypendystką Kursów Muzycznych w Goch w Niemczech, a w 2014 roku uczestniczyła w pracach akademii orkiestry Sinfonia Varsovia. Jako solistka i kameralistka koncertowała w Estonii, Francji, Holandii, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i we Włoszech, a także w wielu polskich filharmoniach.

Menu