Maciej Tomasiewicz

Maciej Tomasiewicz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach. Ukończył w niej studia w specjalnościach kompozycja i teoria muzyki oraz dyrygentura symfoniczno-operowa (w klasie Szymona Bywalca). Uczestniczył w Mistrzowskim Kursie Dyrygenckim prowadzonym przez Michaela Dittricha w Budapeszcie, gdzie wyróżniono go w drodze konkursu II nagrodą, a także w kursach prowadzonych m.in. przez Gabriela Chmurę, Jacka Kaspszyka i Larrego Livingstona. Jest związany z pracującą w Jaworznie na Górnym Śląsku Orkiestrą Kameralną Archetti. Poczatkowo współpracował z nią jako skrzypek, a od 2014 roku jest jej dyrygentem. Od 2015 roku prowadzi działalność pedagogiczną jako dyrygent szkolnych orkiestr młodzieżowych, z którymi osiąga sukcesy podczas konkursów i festiwali. Jest dyrygentem Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w Bytomiu oraz Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Z obydwoma zespołami brał udział w festiwalu Szalone Dni Muzyki. Od 2016 roku pracuje jako asystent dyrygenta w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus. Dotychczas asystował dyrygentom tej miary, co Jacek Kaspszyk, Alexander Liebreich, Mirosław Jacek Błaszczyk, Michał Klauza, Tadeusz Kozłowski czy Szymon Bywalec. Współpracował jako asystent dyrygenta z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, a także z Teatrem Wielkim w Łodzi, gdzie przygotowywał premierę Strasznego dworu Stanisława Moniuszki w reżyserii Krystyny Jandy. Prowadził koncerty m.in. z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonią Śląską, Świętokrzyską, Zielonogórską, Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Muzyki Nowej. Od 2016 roku współpracuje z Operą Śląską. Był dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w ramach projektu Instytutu Muzyki i Tańca. W sezonie 2015/2016 współpracował w ramach trzeciej edycji tego programu z Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku – Operą i Filharmonią Podlaską.

Menu