Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/nowefale/nowefale-sub/2019/wp-includes/functions.php on line 5211

Wykonawcy

Paweł Kukliński

Paweł Kukliński ukończył z wyróżnieniem Liceum Muzyczne w Koszalinie w klasie Małgorzaty Kobierskiej oraz Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie Mirosławy Pawlak. Jest laureatem m.in. Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im. J. Brahmsa w Gdańsku (1997). Uczestniczył w wielu kursach muzycznych, doskonaląc umiejętności solistyczne m.in. u W. Wiłkomirskiej i E. Zienkowskiego oraz kameralne u H. Meyera (La Salle Quartet), W. Boetchera, M. Mosia. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz Medyceuszy Gdańskich. Jako solista i kameralista brał udział w wielu festiwalach muzycznych (Festiwal Talentów Tarnów 1997, Festiwal Wyższych Szkół Muzycznych Hamburg 1998, Tenby Arts Festival 1998, Festiwal Kultur w Teheranie, Festiwale Muzyczne w Płowdiv i Starej Zagorze, Helgolland, Rzymie, Paryżu, Barcelonie, Majorce, Helsinkach, Odessie, Dubrowniku). Jako solista koncertował z wieloma orkiestrami, wykonując utwory Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Brucha, Mendelssohna, Wieniawskiego, Lalo, Sibeliusa, Góreckiego, Frołowa, Pärta. Uczestniczył w wielu projektach artystycznych na terenie kraju i za granicą, często jako solista i koncertmistrz (m.in. Tydzień Kultury Polska-Szwecja, widowisko Opentaniec do muzyki A. Sztaby). Występował jako solista i kameralista na koncertach oraz festiwalach muzycznych w Danii, Grecji, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Rosji, Finlandii, Chorwacji, Bułgarii, Mołdawii, Iranie, Czechach, Szwecji, Francji, Hiszpanii. Od 1999 roku koncertuje jako członek Tria Gdańskiego. W latach 2008-2012 był koncertmistrzem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. W roku 2010 pełnił obowiązki dyrektora naczelnego i artystycznego EOK współpracując m.in. z J. Maksymiukiem, J. Staniendą, A. Klockiem, A. Mysińskim, Ł. Długoszem, P. Pławnerem, Z. Pilchem, A. Zdunikiem, A. Sztabą, M. Sompolińskim, A. Fabrello, J. Florêncio Juniorem, M. Caldim, K. Baumanem, Z. Rychertem, A. Szymczewską. Pracuje jako nauczyciel skrzypiec w ZPSM w Gdańsku-Wrzeszczu. Od 1997 r. jest także związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AM, gdzie prowadzi klasy skrzypiec i muzyki kameralnej. Regularnie uczestniczy w pracach jury konkursów solowych i kameralnych. Stale występuje jako solista, kameralista oraz koncertmistrz w wielu projektach artystycznych.

(źródło: www2.amuz.gda.pl/pawel-kuklinski)

Menu