Piotr Jędrzejczyk (wyk.)

Piotr Jędrzejczyk (ur.1993) — kompozytor, dyrygent i aranżer; jest słuchaczem studiów doktoranckich w klasie kompozycji Anny Zawadzkiej-Gołosz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku w dwóch specjalnościach: kompozycja (klasa Krzysztofa Olczaka, dyplom z wyróżnieniem w 2017 roku) oraz dyrygentura symfoniczno-operowa (klasa Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej, dyplom w 201 roku). Przez wiele lat był przewodniczącym Koła Artystyczno-Naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. W latach 2015-1017 sprawował funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej. Od 2016 roku jest wykładowcą gdańskiej Akademii Muzycznej. Jego kompozycje wykonywane były na licznych festiwalach (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu) oraz koncertach w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. uzyskał I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór na akordeon solo lub na akordeon i zespół kameralny (2014) oraz I miejsce w konkursie Stwórz Boarding Music na pokłady samolotów eurolot.com (2014). Jest beneficjentem Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014, 2015), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2015, 2016), Stypendium Marszałka Województwa pomorskiego dla Twórców Kultury (2018) i Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Najlepszych Studentów (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku za działalność twórczą otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, a w maju 2016 roku był finalistą konkursu Czerwonej Róży, jako najlepszy student Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

Menu