Witold Kawalec

Witold Kawalec urodził się 21 sierpnia 1974 roku w Gdańsku. W 1998 r. ukończył studia w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie fortepianu Jarosława Drzewieckiego z wynikiem bardzo dobrym. Będąc na pierwszym roku studiów znalazł się w gronie inicjatorów Studenckich Festiwali Pianistycznych FORTE-PIANO. Umiejętności poszerzał biorąc czynny udział w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju, gdzie pracował pod kierunkiem Tatiany Szebanowej i Włodzimierza Obidowicza, oraz w kursach Fryderyk Chopin in memoriam w Słupsku, gdzie pracował pod kierunkiem Haliny Czerny-Stefańskiej i Andrzeja Tatarskiego. W 1994 roku został laureatem Konkursu na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Brał udział w znaczących konkursach pianistycznych: IV Konkursie Pianistycznym im. Franciszka Liszta we Wrocławiu, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, w VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt. W 2001 roku był jedynym polskim uczestnikiem XXXVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Franciszka Liszta w Budapeszcie. W 2004 r. ukończył Studia Podyplomowe w klasie fortepianu Katarzyny Popowej-Zydroń. Od 1998 roku jest pracownikiem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu; obecnie pełni funkcję kierownika sekcji instrumentów klawiszowych w szkole II stopnia. Od 2003 roku jest również zatrudniony na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; obecnie pracuje tam na stanowisku adiunkta w Katedrze Instrumentalistyki i Wokalistyki. Od roku akademickiego 2016/17 pełni w uczelni funkcję prodziekana. W 2011 roku uzyskał tytułu doktora sztuk muzycznych. Dokonuje prawykonań utworów kompozytorów współczesnych m. in. M. Kopczyńskiego, R. Kwiatkowskiego, P. Komorowskiego, B. Riemera. Koncertował jako solista i kameralista w wielu miastach Polski, Białorusi, Niemiec i Norwegii. W 2013 roku został laureatem II miejsca International Master Competiton for Music Teachers w Warszawie, a w marcu 2015 roku zdobył I miejsce w IX Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w Przemyślu.

Menu