Jakub Szafrański

Jakub Szafrański jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w specjalnościach dyrygentura chóralna (u prof. Ryszarda Zimaka) i kompozycja (u prof. Pawła Łukaszewskiego). Od 2017 roku wykłada w macierzystej uczelni. Rok wcześniej został dyrygentem-asystentem i kompozytorem w męskim chórze Cantores Minores, działającym przy Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W jego dorobku przeważają kompozycje chóralne. Otrzymał za nie wiele nagród. Kompozycja I Dreamt a Dream do tekstu Williama Blake’a powstała w 2019 roku. Ten piękny wiersz bywał już niejednokrotnie podstawą pieśni. Jakub Szafrański stworzył utwór subtelnie odwołujący się do stylistyki muzyki angielskiej czasów Blake’a. Wymowne frazy melodyczne prowadzą na zmianę grupy głosów bądź soliści. O rodzaju ekspresji w niemałym stopniu decyduje harmonika. Przeważają brzmienia diatoniczne, potęgujące efekt archaizacji.