Kamil Cieślik

Kamil Cieślik to kolejny wychowanek gdańskiej Akademii Muzycznej (klasa kompozycji Krzysztofa Olczaka), obecnie związany z nią etatowo. Będący podstawą jego kompozycji wiersz In Danzig śląskiego poety romantycznego Josepha von Eichendorffa maluje śpiewnymi wersami baśniowy obraz miasta pogrążonego w ciemności i mgle. Kompozycja Cieślika pod tym samym tytułem ściśle podąża za wymową tekstu. Autor prowadzi słuchacza uliczkami starego miasta, przywołując muzycznymi środkami duchy i zjawy obecne w wierszu. Nastrój tajemniczości kreuje wyrazista melodyka o deklamacyjnym charakterze.