Anna Rocławska-Musiałczyk (wyk.)

Anna Rocławska-Musiałczyk – założycielka i szefowa grupy Art’n’Voices, jest autorką licznych kompozycji nagrodzonych na konkursach. Jednym z kierunków jej zainteresowań twórczych i organizatorskich jest propagowanie kultury muzycznej Kaszubów. W ramach tych zainteresowań stworzyła utwory do tekstów w języku kaszubskim, w tym – kolędę Bibi, Synkù, Bi, będącą parafrazą melodii Witosławy Frankowskiej – kameralistki i etnomuzykolożki związanej z gdańską uczelnią muzyczną, zajmującej się gromadzeniem i opracowywaniem muzycznego folkloru kaszubskiego. Tekst kolędy jest autorstwa Leona Roppela. Rocławska-Musialczyk ukazała melodię w różnych fakturach, rejestrach, układach, tonacjach. Utworowi nadała formę ściśle podążającą za wymową tekstu. Wprowadziła silne kontrasty, wzbogacające liryczną całość o rys dramatyzmu.

Anna Rocławska-Musiałczyk jest także autorką The Midnight Song. Utwór został napisany do tekstu Marty Jundziłł (członkini zespołu Art’n’Voices, absolwentki gdańskiej uczelni w klasie śpiewu solowego). Wykorzystuje konwencję tzw. chóru mówionego (Sprechchor, spoken chorus), wynalezioną w Niemczech w latach 30. Podobnie, jak w kultowym utworze Ernsta Tocha Aus der Geographie (1930), pojedyncze słowa i głoski służą do budowy „maszynowo” powtarzanych motywów rytmicznych. Ich aspekt muzyczny dopełniają dynamika i melodia rejestrów głosowych.

Program kończy aranżacja Anny Rocławskiej-Musiałczyk słynnej kołysanki Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego z filmu Rosmary’s Baby. W oniryczny klimat kompozycji wprowadzają naturalne odgłosy nocy; z charakterem pejzażu dźwiękowego harmonizują pojawiające się w partii chóru elementy sonorystyczne, nie dominują one jednak nad zasadniczą warstwą muzycznej narracji, budowanej, jak zwykle u tej kompozytorki, poprzez nawarstwianie kontrastowych odcinków o charakterze lirycznym bądź dramatycznym.