Rafał Jędrzejewski

Rafał Jędrzejewski studia muzyczne odbył w Akademii Muzycznej w Warszawie, a następnie w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie w 2001 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu prof. Krzysztofa Langmana. Naukę kontynuował w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, w klasie fletu prof. Hans-Udo Heinzmanna, kończąc w 2005 r. z wyróżnieniem solistyczne studia podyplomowe „egzaminem koncertowym” (Konzertexamen). Brał udział w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych flecistów w Polsce i za granicą, m.in. Peter-Lukasa Grafa, Philippe‘a Bernolda, Trevora Wye, Andrasa Adoriana, Pierre-Yves Artauda, Jean-Claude’a Gerarda, Miriam Nastaz. W 2003 roku otrzymał drugą nagrodę w konkursie Elize Meyer w Hamburgu, a w 2005 roku został laureatem trzeciej nagrody 11. Międzynarodowego Konkursu Fletowego im. Friedricha Kuhlaua w Uelzen (Niemcy). Współpracował z orkiestrą Klassik Philharmonie Hamburg. W 2003 roku został zaangażowany na czasowy kontrakt do orkiestry filharmonicznej w Tampere (Finlandia) jako zastępca pierwszego flecisty. W latach 2007 – 2020 był solistą Filharmonii Zielonogórskiej, a od 2012 r. wspólnie z flecistką Ewą Liebchen występuje w duecie fletowym Flute o’clock, specjalizującym się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Od 2014 r. jest pedagogiem Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku; w 2018 r. otrzymał stopień doktora. Rafał Jędrzejewski ma w dorobku wiele koncertów solowych, kameralnych i orkiestrowych. Jako solista wystąpił z orkiestrą Hamburger Symphoniker i (wielokrotnie) z Filharmonią Zielonogórską, a także na wielu recitalach solowych w Polsce i za granicą. W roku 2018 wystąpił dwukrotnie z orkiestrą Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w ramach festiwalu Nowe Fale, wykonując Koncert fletowy prof. Krzysztofa Olczaka. Duet fletowy Flute o’clock prowadzi intensywną działalność koncertową i edukacyjną, koncentrując się na wykonawstwie muzyki współczesnej. Wydał dwie płyty i dokonał kilku nagrań dla programu drugiego Polskiego Radia.